A Tenth Revolution Group Company

Your current job search

4 search results

For Permanent and Contract in Poland

  Programmer Developer MS Dynamics 365 Customer Engagement / CRM

  Poland, Silesia, Katowice

  • Developer / Programmer Role
  • Skills: dynamic crm, dynamics 365, developer, .net, crm, devops
  • Seniority: Mid-level

  Job description

  Programmer / Developer MS Dynamics 365 Customer Engagement / CRM  Location - hybrid in Katowice  Our Client are one of Europe's most successful IT Companies. Besides office in Katowice, Poland they have offices in other 50+ European locations. Globally they employ more than 3000+ the most skilled IT Consultants and Developers.

  As new projects are coming they are looking for more ambitious Microsoft Dynamics CRM Developers to join their team.

  * As a CRM Developer, you will work with the CRM Team Lead and CRM Architect to build and implement new functionalities for Dynamics CRM
  * Customize the CRM system based on technical specifications
  * Support the test cycles of the new developments
  * Support the deployment of the solution
  * Support incident resolution on the 3rd level

  What we are looking to hear  * Must have MS Dynamics CRM 365 knowledge, experience and hands-on experience in using C# or .NET
  * MS Visual Studio and relational databases (MSSQL)
  * Strong knowledge of software engineering (Architecture, Methods, Patterns, Best Practices)
  * Web-Services, ASP.NET, ADO.NET, XML
  * Fluent English
  * Good communication skills
  * Experience with Flows, PowerApps, CDS, Plugins, Azure DevOps

  Career progression:

  * Potential to get a leadership role in the future if desired as they have just started growing their Dynamics team in Poland
  * Possibility to change over to a more functional/advisory role if they don't want to be a developer anymore
  * Independent responsibility for their own projects

  What our client can offer:

  *

  * International work environment
  * Career development programme for each employee and regular feedback
  * Internal and external trainings and certifications
  * Free lunch at the office
  * International cooperation with colleagues from Italy, Germany, the UK and other
  * Free Englishlessons
  * Medical insurance, life insurance, Multisport card

  To discuss this and other exciting Microsoft Dynamics CRM / MS CRM opportunities in more detail please send your CV to a.zawadzka@nigelfrank.com or call Anna Zawadzka on0048223975127 in complete confidence ASAP.

  Nigel Frank International is the leading Microsoft Dynamics recruitment firm in the UK, advertising more Dynamics CRM jobs than any other agency. We deal with both Microsoft Partners & End Users throughout the UK and Europe and we have never had more live requirements & CRM jobs for Microsoft Dynamics professionals. By specializing solely in placing candidates in the Microsoft Dynamics market I have built relationships with most of the key employers in the UK and have an unrivalled understanding of where the best opportunities & CRM jobs are.

  Konsultant Dynamics 365FO Finance/Trade and Logistics/Retail

  Poland, Silesia, Gliwice

  • Consultant Role
  • Skills: ax, consultant, dynamics ax, dynamics 365, edi, finance, ecommerce, supply chain management
  • Seniority: Mid-level

  Job description

  Konsultant Funkcjonalny D365FO Finance/Trade and Logistics/Retail  Hybrid in Katowice

  Mam zaszczyt zaprezentować nową rolę u Klienta, z którym z sukcesem współpracujemy w Europie od wielu lat. Do tej pory działali na skalę globalną, zatrudniając ponad 1400 pracowników w 27 biurach w 12 krajach zlokalizowanych w Europie i Ameryce Północnej.

  Ostatnio postanowili rozszerzyć swój zasięg i stworzyć oraz zbudować nowy hub IT w Polsce w Katowicach

  To ekscytująca szansa, aby być częścią procesu tworzenia w już ugruntowanej organizacji, która zapewnia cyfrową transformację swoim klientom.

  Aplikuj teraz!

  Będziesz odpowiedzialny za analizę, modelowanie i reengineering procesów biznesowych w obszarach finansów, logistyki i produkcji
  Będziesz także dostarczać rozwiązania z wykorzystaniem Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, a także zbierać wymagania klientów i przeprowadzać analizę gapów.
  Konfiguracja systemu, migracja danych, testowanie systemu, szkolenia użytkowników i wsparcie w środowisku Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365FO
  Przygotowywanie specyfikacji technicznych w celu dostosowania produktów lub integracji z innym oprogramowaniem
  Udział w działaniach przedsprzedażowych  Czego oczekuje Klient

  Kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ERP w obszarach finansów, logistyki lub produkcji, specjalizacja w jednym z powyższych obszarów
  Bardzo dobra wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Ecommerce - must have
  Znajomość techniczna Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office, Share Point, PowerApps będzie dodatkowym atutem
  Dobre umiejętności komunikacji i prezentacji
  Umiejętność zarządzania wieloma projektami i dostosowywania się do zmieniających się priorytetów
  Dodatkowym atutem będzie certyfikat Microsoft Dynamics.
  Biegła znajomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (w mowie i piśmie) będzie ogromnym atutem

  TWOJE KORZYŚCI

  Długoterminowe zatrudnienie na stałe b2b lub UoP
  Praca w doświadczonym, międzynarodowym gronie specjalistów w całego świata, projekty w 100% zagraniczne
  Szkolenia osobiste i certyfikacje (partnerstwa strategiczne z wiodącymi firmami technologicznymi, w tym Salesforce, Microsoft, IBM, SAP, Cisco itp.)
  Różnorodność projektów z różnych branż, takich jak usługi finansowe i ubezpieczenia, handel detaliczny, dobra konsumpcyjne, moda i luksus, motoryzacja, produkcja i budownictwo - nie ma miejsca na stagnację  Jeśli brzmi to interesująco, aplikuj do mnie a.zawadzka@frankgroup.com

  Dynamics 365CE Technical Consultant Mid/Senior

  Poland, Silesia, Gliwice

  • Developer / Programmer Role
  • Skills: crm, ms dynamics crm, ms dynamics 365, .net
  • Seniority: Mid-level

  Job description

  Programista/Programista MS Dynamics 365 Customer Engagement/CRM  Lokalizacja - hybrydowa w Katowicach  Naszym Klientem jest jedna z odnoszących największe sukcesy firm IT w Europie. Oprócz biura w Katowicach w Polsce mają biura w ponad 50 lokalizacjach w Europie. Na całym świecie zatrudniają ponad 3000 najbardziej wykwalifikowanych konsultantów i programistów IT.

  W miarę pojawiania się nowych projektów poszukują bardziej ambitnych programistów Microsoft Dynamics CRM, którzy dołączą do ich zespołu.

  Jako Programista CRM będziesz:

  współpracować z LideremZespołuCRM i ArchitektemCRMprzybudowaniu i wdrażaniunowychfunkcjonalnościdla Dynamics CRM
  Dostosować system CRM w oparciu o specyfikacje techniczne
  Wspierać cykle testowe nowych rozwiązań
  Wspierać wdrażanie rozwiązania u klienta
  Wspierać rozwiązywanie incydentów jako 3rd line support  Co chcemy usłyszeć  Wymagana znajomość MS Dynamics CRM 365, praktyczne doświadczenie w C# lub .NET
  MS Visual Studio i relacyjne bazy danych (MSSQL)
  Dobra znajomość inżynierii oprogramowania (architektura, metodologie, wzorce, najlepsze praktyki)
  Web Services, ASP.NET, ADO.NET, XML
  Płynny angielski
  Dobre umiejętności komunikacyjne
  Doświadczenie z Flows, PowerApps, CDS, wtyczkami, Azure DevOps  Twoja kariera:

  Istnieje potencjał do objęcia roli lidera w przyszłości, ponieważ właśnie zaczęli rozwijać swój zespół Dynamics w Polsce
  Możliwość przejścia na bardziej funkcjonalną/doradczą rolę, jeśli nie chcesz już programować
  Samodzielność we własnych projektach  Co może zaoferować nasz klient:

  Międzynarodowe środowisko pracy
  Program rozwoju kariery dla każdego pracownika i regularny feedback
  Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz certyfikaty
  Darmowy lunch w biurze
  Współpraca międzynarodowa z kolegami z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych
  Bezpłatne lekcje języka angielskiego
  Ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, karta Multisport

  jeśli ta rola wygląda interesująco zapraszam do aplikacji na a.zawadzka@nigelfrank.com

  Dynamics 365F&O Functional Consultant / Architect

  Poland, Silesia, Katowice

  • Consultant Role
  • Skills: ax, consultant, dynamics ax, dynamics 365, edi, finance, ecommerce, supply chain management
  • Seniority: Mid-level

  Job description

  Dynamics 365F&O Functional Consultant / Architect Finance/Projects  Location: Hybrid in Katowice  Most recently they have decided to extend their reach and create and build a new Dynamics team in Poland.

  It is an exciting opportunity to be a part of a creation process in an already well established organization that delivers Digital Transformation to their Customers.

  Apply NOW!  About this job

  * You will be responsible for analysis, modelling and reengineering of business processes in the areas of finance, logistics, and production
  * You will also provide solutions using Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management as well as gather customer requirements and conduct gap analysis.
  * System configuration, data migration, system testing, user training and support in Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365FO environment
  * Prepare technical specifications for customizations of the products or integrations with other software
  * Occasionally take part in pre-sales activities

  What is expected

  * Several years of experience in implementing of ERP solutions in the fields of finance, logistics or production, specialization in one of the above fields
  * Must have a good knowledge and experience in implementation of Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management including: core application structure, application object structure and relations, migration strategy and tools, security framework
  * Technical knowledge about Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office, Share Point, PowerApps would be an asset
  * Ability to manage multiple projects and be able to adapt to changing priorities
  * Microsoft Professional certificate for a Microsoft Dynamics application is an advantage.
  * Fluent English, very good level of German (written and verbal) will be a huge advantage

  YOUR BENEFITS

  * Long term permanent employment (UoP or b2b)
  * Great network of specialists globally / you can work with the best
  * Deep focus on personal training and certification (strategic partnerships with leading technology companies, including Salesforce, Microsoft, IBM, SAP, Cisco etc.)
  * A variety of projects from different industries such as Financial Services & Insurance, Retail, Consumer Goods, Fashion & Luxury, Automotive, Manufacturing & Construction - no room for stagnation

  If it sounds like your next career move please do not hesitate to contact Anna and apply on a.zawadzka@frankgroup.com